Finans Manşet

Forex Piyasası

Türkiye’de Açıklanan Ekonomik Veriler

Türkiye’ de günümüzde ekonomik otoriteler ve kurumlar tarafından açıklanan birçok veri ve istatistiksel bilgi mevcuttur. Bunların bir kısmı dünyada açıklanan veriler ve istatistikler ile aynı mantıkta oluşturulmaktadır. Bir kısmı ise Türkiye’ ye özgü verileri kapsayan ve araştırmaları Türkiye’ deki halkı içeren bilgilerdir. Bu tip veri ve istatistiklerin açıklanmasındaki temel amaç ekonomik göstergelerin incelenerek makro ve mikro düzeyde ülke ekonomisinin nereden gelip nereye gideceğinin ortaya konma gereksinimidir. Ayrıca bu amacın yanı sıra herhangi bir istenmeyen veya plansız gidişat söz konusu oldugu durumları önceden tahmin etmek ve öngörmek, alınacak tedbirleri hazırlamak, daha ileriki aşamalarda üst düzey bazı önlemeler almak da amaçların içindedir.

Türkiye’ de açıklanan verileri ele almak gerekirse, bunlardan en önemlileri; işsizlik rakamları, istihdam rakamları, büyüme rakamları, enflasyon rakamları, ithalat ve ihracat rakamlarıdır. Bu kavramlar teker teker aşağıda açıklanmıştır.

İşsizlik Rakamları

Ülke ekonomilerinin gelişmişlik düzeyini ve insanların refah düzeyini ölçen en önemli istatistiksel bilgi işsizlik rakamlarıdır. Bu rakamlar ülkedeki güncel işsiz sayısını, çalışan nüfusa oranını, çalışmayan nüfusa oranını ve hangi iş kollarından ne kadar işsizlik olduğunu, hangi yaş aralığında ne kadar işsizlik olduğunu ortaya koyar.

İstihdam Rakamları

İstihdam, ülkedeki faal olarak bir işte çalışan tüm insanların toplam rakamını verir. Bu bilgi kendi içerisinde bazı kollara ayrılır. Örneğin Tarımdışı İstihdam, Sanayi İstihdamı, Mevsimsellikten Arındırılmış İstihdam vb.. Bu veriler ülke halkının ne kadarının ekonomiye katkı sağladığını ölçer.

Büyüme Rakamları

Büyüme rakamları genellikle çeyrek bazda açıklanır ve ülke ekonomisinin ne kadar zenginleştiğini oranlayarak ortaya koymaya çalışır.

Enflasyon Rakamları

Enflasyon rakamları tüketiciler tarafından en çok takip edilen verilerdir. Çünkü enflasyon, tüketicilerin direk alım gücüyle ilgilidir. Bu alım gücünün, geride bırakılan senelere oranla artıp azalmasını ölçmeye çalışır. Türkiye’ de uzun yıllardır enflasyon %10 altında seyretmemiştir. Kriz dönemlerinde ise %300 rakamlar dahi görülmüştür.

İthalat ve İhracat Rakamları

İthalat, bir ülkenin dışarıdan mal veya hizmet satın alması, ihracat ise yurtdışına mal veya hizmet satışıdır. Bu rakamlar ekonominin temel ayaklarını oluşturur. Çünkü uluslararası ticaretin büyüklüğü bu rakamlarla ortaya koyulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.