Finans Manşet

Forex Piyasası

Önemli Ekonomik Kuruluşlar

Ekonomik kuruluşları her ülkede olduğu gibi bizde de ikiye ayrılmaktadır.

1) Ulusal Ekonomik Kurumlar

2) Uluslararası Ekonomik Kurumlar

1) Ulusal Ekonomik Kurumlar

Ulusal Ekonomik Kurumlar; ülke içerisinde, devlete bağlı olan ekonomik kuruluşlardır. Ekonomik kuruluşları ulusal olarak incelersek hepsinin ne kadar değerli olduğu kanısına varırız. Bu durum Ulluslararası Ekonomik kuruluşlar için geçerli değildir. Ülkemiz üzerinden baz aldığımız zaman karşımıza 10 tane ekonomik kuruluş çıkmaktadır.

  • Hazine Müsteşarlığı
  • Maliye Bakanlığı
  • Merkez Bankası (TCMB)
  • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
  • Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)
  • Gümrük Müsteşarlığı
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)
  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
  • Rekabet Kurumu
  • Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)

2) Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

Uluslararası Kuruluşlar adından da anlaşılacağı gibi uluslararası alanda faaliyet gösterip, birden çok devletin birleşmesiyle oluşan, ticari amacı olmayan ekonomik kuruluşlardır. Birden çok devleti ilgilendirmektedir lakin bir devlet değildir veya bir devlet tarafından yürütülmemektedir. Uluslararası hukuk kuralları ile hukuksal işlemler yapılmaktadır. Genel Kurul, Meclis ve Sekreterlik olmak üzere en az üç organdan oluşmaktadır. Kuruluşa katılmış üye ülkeler, bu kuruluşun giderlerini karşılamak amacı ile kararlaştırılan parayı düzenli olarak vermektedirler.

Bu kuruluşlarda üstün ülke, büyük ülke- küçük ülke gibi sınıflandırmalar yapılmamaktadır ve tüm katılan ülkeler eşit sayılmaktadır. Fakat bu durum her zaman geçerli değildir. BM’ de her ülkenin veto hakkı bulunmadığı ve sadece 6 ülkenin veto hakkı bulunduğu gibi. Yada Dünya Bankası yada IMF ‘ ye katkı yapmak zorunluluğu bulunan ülkeler arasında, fazla katkı yapma oranına göre oy hakkı bulunması gibi…

Uluslararası Ekonomik Kuruluşları birde Dar anlamda ve Geniş anlamda olmak üzere ikiye ayrılır. Dar anlamlar sadece hükümetler arası, Geniş anlamda ise hükümetler arası ve Hükümetler dışı olarak ele alınır. Şimdiye kadar hükümetler arası olanı ele aldık. Hükümetler dışında yapılanlar ise, uluslararası dernekler tarafından kurulur. Milli hukuğuna bağlıdır ve devletler arası anlaşma ile alakası yoktur.

Uluslararası Önemli Ekonomik Kuruluşlar nelerdir?

Uluslararası önemli ekonomik kuruluşlar IMF, DÜNYA BANKASI, OECD, GATT-WTO, OPEC, FED-ECB, DİĞER MERKEZ BANKALARI, UNDP, AVRUPA BİRLİĞİ, IFC, MIGA, LAFTA EKONOMİK BÖLGESEL BİRLİKLER (KEİB), NAFTA ve FAO EFTA ‘dır. Daha birçok ekonomik kuruluş vardır uluslararası anlamda fakat bunlar en önde gelenleri ve en önemlileridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.